ปัญหาและเฉลยวิชาเบญจศีลเบญจธรรม  ธรรมศึกษาชั้นตรี พ.ศ. ๒๕๔๕

๑. รูปพรรณสัณฐานของคน ……..

 1. เลือกได้อย่างใจ
 2. เลือกตามใจหวังไม่ได้
 3. ขึ้นอยู่กับชาติกำเนิด
 4. ขึ้นอยู่กับวงศ์ตระกูล

๒. คนขี้เหร่ แต่นิสัยดี เปรียบได้กับดอกไม้ชนิดใด ?

 1. สีไม่สวย แต่มีกลิ่นหอม
 2. สีสวย แต่ไร้กลิ่นหอม
 3. สีก็สวย ทั้งกลิ่นก็หอม
 4. สีก็ไม่สวย ทั้งกลิ่นก็ไม่หอม

๓. ศีลช่วยชาวโลกได้อย่างไรบ้าง ?

 1. ให้ไม่เบียดเบียนกัน
 2. ให้อยู่เป็นสุข
 3. ให้มีสติปัญญา
 4. ถูกทุกข้อ

๔. คนไม่มีศีล รู้ได้อย่างไร ?

 1. มักฆ่าสัตว์ ลักทรัพย์
 2. มักประพฤติผิดในกาม
 3. มักพูดเท็จ ดื่มสุรา
 4. ถูกทุกข้อ

๕. องค์แห่งศีลอย่างหนึ่งๆ เรียกว่าอะไร ?

 1. เบญจศีล
 2. เบญจธรรม
 3. สิกขาบท
 4. สมาทาน

๖. ข้อใด เป็นอานิสงส์สูงสุดของศีลที่ไม่ขาด ไม่ด่าง ไม่พร้อย ?

 1. มีรูปสวย
 2. รวยทรัพย์
 3. มีมารยาทดี
 4. ได้เข้าถึงนิพพาน

๗. การจะรักษาศีลให้บริบูรณ์ ต้องมีอะไรเป็นเครื่องสนับสนุน ?

 1. วิรัติ
 2. สุจริต
 3. กัลยาณมิตร
 4. กัลยาณธรรม

๘. อาการเช่นไร เรียกว่า การรักษาศีล ?

 1. การละเมิดข้อห้าม
 2. การงดเว้นจากข้อห้าม
 3. การวางเฉยต่อข้อห้าม
 4. การถือศีลที่วัด

๙. นักเรียนยิงเพื่อนจนเสียชีวิต ใครเดือดร้อน ?

 1. พ่อแม่ผู้ตาย
 2. พ่อแม่ตนเอง
 3. ตนเอง
 4. ถูกทุกข้อ

๑๐. คำว่า ” สัตว์ ” ตามศีลข้อที่ ๑ ข้อใดถูกต้องที่สุด ?

 1. คน
 2. สัตว์เดรัจฉาน
 3. สัตว์มีชีวิต
 4. สัตว์ที่ตายแล้ว

๑๑. แขนขาด ขาขาด เพราะการยกพวกตีกัน จัดเข้าในข้อใด ?

 1. บาดเจ็บ
 2. เสียโฉม
 3. พิการ
 4. ทรมาน

๑๒. เหตุการณ์ใด จัดเข้าในทรกรรมข้อเล่นสนุก ?

 1. จุดประทัดผูกหางสุนัข
 2. เล่นฟุตบอล
 3. ตีไก่ ชนวัว
 4. เล่นกำถั่ว

๑๓. เกิดมายากจนเข็ญใจ เพราะผิดศีลข้อไหน ?

 1. ศีลข้อ ๑
 2. ศีลข้อ ๒
 3. ศีลข้อ ๔
 4. ศีลข้อ ๕

๑๔. ว่าโดยหลักของเบญจศีล รัฐบาลจัดงานต่อต้านเทปผีซีดีเถื่อน เพื่อประโยชน์ใด ?

 1. เพื่อไม่ให้เบียดเบียนกัน
 2. เพื่อให้เป็นคนซื่อสัตย์
 3. เพื่อป้องกันความแตกร้าว
 4. เพื่อให้เลี้ยงชีวิตในทางที่ชอบ

๑๕. ตามตัวอย่างใด เรียกว่า สมโจร ?

 1. เก็บส่วยการพนัน
 2. รับซื้อของโจร
 3. สมคบกับโจร
 4. ทุจริตนมโรงเรียน

๑๖. ชายที่จารีตห้าม ข้อใดถูกต้อง ?

 1. นักบวชนอกศาสนา
 2. ภิกษุ สามเณร
 3. พี่เขย น้องเขย
 4. ถูกทุกข้อ

๑๗. การขายบริการทางเพศ มีความเสียหายอย่างไร ?

 1. เสียชื่อเสียง
 2. เสียวงศ์ตระกูล
 3. พ่อแม่เสียใจ
 4. ถูกทุกข้อ

๑๘. ใช้อุบายล่อลวงเด็กหญิงอายุ ๑๓ ปี ไปสมสู่ได้สำเร็จ ผิดศีลข้อใด ?

 1. ผิดศีลข้อ ๒
 2. ผิดศีลข้อ ๓ กับข้อ ๔
 3. ผิดศีลข้อ ๔
 4. ผิดศีลข้อ ๓ กับข้อ ๕

๑๙. สทารสันโดษ ใกล้กับสำนวนไทยข้อใด ?

 1. เสียทองเท่าหัว ไม่ยอมเสียผัวให้ใคร
 2. หญิงหลายใจ ชายหลายรัก
 3. ร้อยชู้หรือจะสู้เนื้อเมียตน
 4. ขี่ช้างจับตั๊กแตน

๒๐. นิทานเรื่อง เด็กเลี้ยงแกะ เป็นตัวอย่างของศีลข้อใด ?

 1. ศีลข้อ ๓
 2. ศีลข้อ ๑ กับข้อ ๔
 3. ศีลข้อ ๔
 4. ศีลข้อ ๒ กับข้อ ๕

๒๑. ให้คำมั่นว่าจะเลิกเสพยาบ้า แต่ยังเสพอยู่อีก ตรงกับข้อใด ?

 1. ใจอ่อน
 2. กลัวเสียเพื่อน
 3. เสียสัตย์
 4. ทนไม่ได้

๒๒. คำใด ตรงกับสำนวนไทยว่า พูดจนลิงหลับ ?

 1. คำเพ้อเจ้อ
 2. คำส่อเสียด
 3. คำเท็จ
 4. คำหยาบ

๒๓. การรณรงค์ให้คนไทยสวมผ้าชุดขาว เพื่องดเว้นยาเสพย์ติดเกี่ยวข้องกับศีลข้อใด ?

 1. ศีลข้อ ๑
 2. ศีลข้อ ๒
 3. ศีลข้อ ๔
 4. ศีลข้อ ๕

๒๔. ยาบ้า คนเสพถึงตาย คนขายติดคุก แก้ได้ด้วยศีลข้อใด ?

 1. ศีลข้อ ๕
 2. ศีลข้อ ๔
 3. ศีลข้อ ๒
 4. ไม่มีข้อถูก

๒๕. จะขับรถให้งดดื่มสุรา เพื่อประโยชน์ใด ตามหลักเบญจศีล ?

 1. เพื่อไม่ให้เบียดเบียนกัน
 2. เพื่อไม่ให้แตกร้าวกัน
 3. เพื่อให้มีสติสมบูรณ์
 4. ถูกทุกข้อ

๒๖. บางคนเมาสุราแล้ว มีสติฟั่นเฟือน ชอบยกพวกชกต่อยกัน ตรงกับโทษของการดื่มน้ำเมาข้อใด ?

 1. เป็นเหตุให้เสียทรัพย์
 2. เป็นเหตุก่อวิวาท
 3. เป็นเหตุเสียชื่อเสียง
 4. บั่นทอนกำลังปัญญา

๒๗. เยาวชนห่างไกลจากยาเสพย์ติด ละเว้นไม่เสพ เพราะเห็นว่าเป็นเรื่องไม่ดี กิริยาที่ละเว้นนั้น เรียกว่าอะไร ?

 1. วิรัติ
 2. เจตนา
 3. ถือศีล
 4. มีสติ

๒๘. ” ศีลธรรมไม่กลับมา โลกาจะวินาศ ” ศีลธรรม หมายถึงอะไร ?

 1. ศีล ๕
 2. อุโบสถศีล
 3. ความกตัญญู
 4. เบญจศีล เบญจธรรม

๒๙. จะกำจัดจุดอ่อนคือความพยาบาท ด้วยกัลยาณธรรมข้อใด ?

 1. สติ สัมปชัญญะ
 2. หิริ โอตตัปปะ
 3. เมตตา กรุณา
 4. ขันติ โสรัจจะ

๓๐. เห็นเพื่อนทุกข์ร้อน พยายามหาทางช่วยเหลือ จัดเป็นคนเช่นไร ?

 1. เสียสละ
 2. มีเมตตา
 3. ใจกว้าง
 4. มีกรุณา

๓๑. คนเล่นการพนัน ย่อมได้รับโทษอย่างไร ?

 1. เมื่อชนะย่อมก่อเวร
 2. ไม่มีใครเชื่อถือถ้อยคำ
 3. เป็นที่หมิ่นประมาทของเพื่อน
 4. ถูกทุกข้อ

๓๒. งานสัมมาชีพ อุดหนุนศีลข้อไหนให้บริสุทธิ์โดยตรง ?

 1. ศีลข้อ ๑
 2. ศีลข้อ ๒
 3. ศีลข้อ ๕
 4. ศีลทุกข้อ

๓๓. คุณธรรมที่ทำให้ศีลข้อ ๓ สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ตรงกับข้อใด ?

 1. ความมีสติตั้งมั่น
 2. ความซื่อตรง
 3. ความภักดี
 4. ความสำรวมในกาม

๓๔. คนรักเดียวใจเดียว หากเป็นสตรี เรียกว่าอะไร ?

 1. ปติวัตร
 2. สทารสันโดษ
 3. รักนวลสงวนตัว
 4. ความมีน้ำใจงาม

๓๕. ผู้ประพฤติสำส่อนในกาม ย่อมได้รับโทษอย่างไร ?

 1. เกิดโรคร้าย
 2. ร่างกายไม่แข็งแรง
 3. ใกล้ต่ออันตราย
 4. ถูกทุกข้อ

๓๖. ผู้พิพากษาตัดสินให้ฝ่ายจำเลยชนะ เพราะกลัวจำเลยทำร้ายจัดเป็นผู้มีอคติข้อใด ?

 1. ฉันทาคติ
 2. โทสาคติ
 3. โมหาคติ
 4. ภยาคติ

๓๗. การตักเตือนให้สติ แนะนำสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่เพื่อน คือลักษณะของกัลยาณธรรมข้อใด ?

 1. ความซื่อตรง
 2. ความหวังดี
 3. ความสวามิภักดิ์
 4. ความกตัญญู

๓๘. ลูกรู้จักคุณมารดาบิดา ข้ารู้จักคุณเจ้านาย ศิษย์รู้จักคุณอาจารย์ ได้ชื่อว่าเป็นคน
เช่นไร ?

 1. คนเที่ยงธรรม
 2. คนกตัญญู
 3. คนซื่อตรง
 4. คนจงรักภักดี

๓๙. คนเราอาจเสียความยุติธรรมได้ เพราะสาเหตุใด ?

 1. เพราะความสัตย์
 2. เพราะความกลัว
 3. เพราะความซื่อตรง
 4. เพราะความกตัญญู

๔๐. เดี๋ยวนี้มีแต่ข่าวฆ่ากันตายทุกวัน เพราะคนเราขาดศีลธรรมคู่ใด ?

 1. ศีลข้อที่ ๑ – เมตตา กรุณา
 2. ศีลข้อที่ ๒ – สัมมาอาชีวะ
 3. ศีลข้อที่ ๓ – ความสำรวมในกาม
 4. ศีลข้อที่ ๕ – ความมีสติรอบคอบ

๔๑. พระท่านสอนว่า ทุกคนไปไม่กลับ หลับไม่ตื่น ฟื้นไม่มี หนีไม่พ้น ชื่อว่า สอนให้
ไม่ประมาทในอะไร ?

 1. ในกุศลธรรม
 2. ในสภาวธรรม
 3. ในโลกธรรม
 4. ในอกุศลธรรม

๔๒. ใช้เกินได้ จ่ายเกินมี เป็นความประมาทในอะไร ?

 1. ในการบริโภค
 2. ในการประพฤติตัว
 3. ในการเป็นอยู่
 4. ในธรรม

๔๓. คนมีสติรอบคอบ ดีอย่างไร ?

 1. ทำอะไรไม่ผิดพลาด
 2. พูดอะไรไม่ผิดพลาด
 3. คิดอะไรไม่ผิดพลาด
 4. ถูกทุกข้อ

๔๔. การทุจริตนมโรงเรียน จะไม่เกิดขึ้น เพราะมีศีลธรรมคู่ใด ?

 1. ศีลข้อที่ ๑ – เมตตา กรุณา
 2. ศีลข้อที่ ๒ – สัมมาอาชีวะ
 3. ศีลข้อที่ ๓ – ความสำรวมในกาม
 4. ศีลข้อที่ ๔ – ความซื่อสัตย์

๔๕. ศีลชนิดใด เรียกว่าอุโบสถศีล ?

 1. ศีล ๕
 2. ศีล ๘
 3. ศีล ๑๐
 4. ศีล ๒๒๗

๔๖. ใครเป็นผู้รักษาอุโบสถศีล ?

 1. อุบาสก อุบาสิกา
 2. สามเณร
 3. ภิกษุ
 4. ภิกษุณี

๔๗. การรักษาอุโบสถศีล นิยมรักษากันวันไหน ?

 1. ทุกวัน
 2. วันพระ
 3. วันวิสาขบูชา
 4. วันเข้าพรรษา

๔๘. ผู้รักษาอุโบสถศีล ควรประพฤติตนอย่างไร ?

 1. ไหว้พระสวดมนต์
 2. ฟังเทศน์
 3. เจริญพระกรรมมัฏฐาน
 4. ถูกทุกข้อ

๔๙. รักษาอุโบสถศีลอยู่ที่วัด แต่พูดเรื่องชาวบ้าน ศีลขาดหรือไม่ ?

 1. ขาด เพราะห้ามพูดเรื่องคนอื่น
 2. ไม่ขาด แต่ไม่ควร
 3. ขาด หากเรื่องนั้นไม่จริง
 4. ข้อ 2 และ 3 ถูก

๕๐. การรักษาอุโบสถศีล มีประโยชน์อย่างไร ?

 1. ละความชั่วได้
 2. เป็นที่ตั้งแห่งสมาธิ
 3. เป็นที่ตั้งแห่งปัญญา
 4. ถูกทุกข้อ