นโยบายความเป็นส่วนตัว

หน้านี้แจ้งให้คุณทราบถึงนโยบายของเราเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้รับจากผู้ใช้ไซต์

เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อให้บริการและปรับปรุงไซต์เท่านั้น โดยเมื่อมีการใช้ไซต์นี้ จะถือว่าคุณตกลงที่จะยินยอมให้มีการรวบรวมและใช้ข้อมูลตามนโยบายนี้

การรวบรวมและการใช้ข้อมูล

ในขณะที่ใช้ไซต์ของเรา เราอาจขอให้คุณให้ข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลบางอย่างแก่เราได้ ซึ่งสามารถใช้ในการติดต่อหรือระบุตัวคุณได้ ข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุตัวตนได้อาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงชื่อของคุณ (“ข้อมูลส่วนบุคคล”)

Log Data

เช่นเดียวกับผู้ให้บริการเว็บไซต์หลายๆ ราย เรารวบรวมข้อมูลที่เบราว์เซอร์ของคุณส่งทุกครั้งที่คุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา (“Log Data”)

Log Data นี้อาจรวมถึงข้อมูล เช่น ที่อยู่ Internet Protocol (“IP”) ของคอมพิวเตอร์ของคุณ ประเภทเบราว์เซอร์ เวอร์ชันของเบราว์เซอร์ หน้าเว็บไซต์ของเราที่คุณเยี่ยมชม เวลาและวันที่ที่คุณเยี่ยมชม เวลาที่ใช้ในหน้าเหล่านั้น และสถิติอื่นๆ

คุ้กกี้

คุกกี้คือไฟล์ที่มีข้อมูลจำนวนเล็กน้อย ซึ่งอาจรวมถึงตัวระบุที่ไม่ระบุตัวตน คุกกี้จะถูกส่งไปยังเบราว์เซอร์ของคุณจากเว็บไซต์และจัดเก็บไว้ในฮาร์ดไดรฟ์ของคอมพิวเตอร์ของคุณ

เช่นเดียวกับหลายๆ ไซต์ เราใช้ “คุกกี้” เพื่อรวบรวมข้อมูล คุณสามารถสั่งเบราว์เซอร์ของคุณให้ปฏิเสธคุกกี้ทั้งหมดหรือระบุเวลาที่มีการส่งคุกกี้ อย่างไรก็ตาม หากคุณไม่ยอมรับคุกกี้ คุณอาจไม่สามารถใช้งานบางส่วนของเว็บไซต์ของเราได้