ฤทธิ์

ฤทธิ์ 2

ฤทธิ์ 2 ประการ 1. อามิสฤทธิ์ ความสำเร็จหรือความรุ่งเรืองทางวัตถุ 2. ธรรมฤทธิ์ ความสำเร็จหรือความรุ่งเรืองทางธรรม
อ่านต่อฤทธิ์ 2