สังฆทาน

ทาน 2

ทาน 2 ประการ 1. ปาฏิบุคลิกทาน การให้จำเพาะบุคคล 2. สังฆทาน แปลว่า การให้แก่สงฆ์
อ่านต่อทาน 2