ธาตุ

สังขาร 2

สังขาร 2

สังขาร หมายถึง สภาพที่ปัจจัยทั้งหลายปรุงแต่งขึ้น หรือสิ่งที่เกิดจากเหตุปัจจัย 2 อย่าง 1. อุปาทินนกสังขาร สังขารมีใจครอง 2. อนุปาทินนกสังขาร สังขารไม่มีใจครอง
อ่านต่อสังขาร 2